مهـــارت تعارض و حل مسئله

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این آزمون یک خودآزمایی است. این خودآزمایی به شما کمک می‌کند تا وضعیت رویارویی خانواده خود را با مسائل و تعارض بررسی کنید و نسبت به استحکام یا تزلزل خانواده در این زمینه واقف شوید. تعداد سؤالات این آزمون 20 سؤال می‌باشد شما می‌توانید گزینه‌ی مناسب هر سؤال را انتخاب نمایید.

[wpViralQuiz id=212]
بستن