مهـــارت زندگی در دنیای امروز

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این آزمون یک خودآزمایی است. این آزمون به شما کمک می‌کند تا با میزان آشنایی و کاربرد فناوری‌های نوین در زندگی خود آشنا شوید. برای این منظور ابتدا هر گزاره را مطالعه کنید و سپس پاسخ مناسب را انتخاب کنید. در پایان، برای پاسخ‌های بلی امتیاز یک و برای پاسخ های خیر، امتیاز صفر محاسبه خواهد شد.

[wpViralQuiz id=212]
بستن