مهـــارت سلامت جسمانی و روانی

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این آزمون یک خودآزمایی است. پرسشنامة زیر با 33 سؤال برگرفته از فرم کوتاه پرسشنامة زمینه‌یابی سلامت (SF-36) (Short-Form Health Survey questionnaire) است. این پرسشنامه، گزارشی است که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود و فرم کامل آن توسط ویر و شربورن ساخته شده است. کیفیت زندگی و سلامت خود را با این خودآزمایی بسنجید:

 

سؤالات زیر به منظور بررسی نظر شما در مورد وضعیت سلامتی‌تان طراحی شده است. لطفاً یک گزینه را انتخاب کنید:

[wpViralQuiz id=212]
بستن