مهـــارت رودرویی با بحران های زندگی

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این آزمون یک خودآزمایی است. اين آزمون به منظور بررسي و تعيين ميزان مهارت مديريت شما در مواجهه با بحران طراحي شده ‌است. براي پاسخگويي به آن، لطفاً موارد زير را با دقت بخوانيد و در هر مورد، رفتار و واکنش خود را ارزيابي و در محل مناسب، علامت‌گذاري کنيد. پيش از آن، دقت داشته باشيد که نتيجۀ اين آزمون بيانگر تفسير صددرصدي از وضعيت نيست و تنها به عنوان يک شيوه با احتمال خطا، جهت برآورد شرايط فعلي شما مي‌تواند مناسب باشد.

[wpViralQuiz id=212]
بستن