مهـــارت روابط بین فردی و ارتباط موثر

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این آزمون یک خودآزمایی است. این خودآزمایی به شما کمک می‌کند تا وضعیت ارتباط در خانواده‌ی خود را بررسی کنید و نسبت به استحکام یا تزلزل خانواده در این زمینه واقف شوید. تعداد سؤالات این آزمون 20 سؤال می‌باشد شما می‌توانید گزینه‌ی مناسب هر سؤال را انتخاب نمایید.

[wpViralQuiz id=212]
بستن