درباره بسته

آن‌چه آموزش مهارت‌های زندگی را ضروری می‌سازد، بهایی است كه زندگی دارد. هر انسان با هر سطح دانش دارای هر سطح از بلوغ اجتماعی كه باشد، خود را بی‌نیاز از دستیابی به راه و روش زندگی مطلوب نمی‌یابد. مهارت‌های زندگی راه و روشی است به سوی یك زندگی مطلوب‌تر. مجموعه پیش‌ رو،منتخبی است از مهارت‌های مورد نیاز پدر و مادرها، برای خود و فرزندانشان. در این مجموعه كه به نام بسته آموزش خانواده نام‌گذاری شده است دوازده مهارت مورد نیاز زندگی با نوشتاری ساده و روان و رویكردی كاربردی برای اولیا تدارك دیده شده است. این بسته علاوه بر كتاب‌های دوازده‌گانه دارای پورتالی با محتوای تكمیلی است كه با مراجعه به آن می‌توان به منابعی چون: فیلم‌های سینمایی مرتبط با هر مهارت، سخنرانی‌های كارشناسان، كتاب‌های بیشتر برای مطالعه، فیلم‌های داستانی ساخته شده درباره هر موضوع و یك خودآزمایی همراه با ارائه مشاوره لازم، دسترسی پیدا كرد. امید است این خدمت ویژه مورد استفاده اولیای محترم قرار گیرد و راه و روشی باشد برای زندگی مطلوب‌تر و پاسخی برای زندگی گرانبهای ما و فرزندان ما.

ویژگی های بارز این برنامه:

 • ارائه مصداق‌های عینی و كاربردی از لزوم مهارت‌های زندگی در قالب داستان در كتاب؛
 • برگزیده و برنده تندیس جشنواره ملی كتاب اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش؛
 • برگزیده و برنده تندیس جشنواره كتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد وزارت آموزش و پرورش؛
 • قابلیت ارائه ماهانه به اولیا در قالب كتاب و فیلم آموزشی؛
 • ارائه منابع حداكثری در پورتال برای مطالعه بیشتر؛
 • ارائه خودارزیابی و مشاوره از هر مهارت در پورتال بسته؛
 • ارائه فیلم آموزشی مؤلفان كتاب در پورتال بسته؛
 • مبتنی بر مهارت‌های زندگی مصوب سازمان بهداشت جهانی؛
 • مبتنی بر نیازها و مقتضیات خانواده‌های ایرانی؛
 • غنی‌سازی شده با تعالیم و آموزه‌های دینی؛
 • طراحی كارگاه‌های مورد نیاز برای دوره آموزش خانواده در هر كتاب.
بستن