مهـــارت تفاهم و همدلی

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این آزمون یک خودآزمایی است. این خودآزمایی به شما کمک می‌کند تا وضعیت تفاهم و همدلی در خانواده‌ی خود را بررسی کنید و نسبت به میزان تفاهم و همدلی خانواده‌ی خود واقف شوید. تعداد سؤالات این آزمون 20 سؤال می‌باشد شما می‌توانید گزینه‌ی مناسب هر سؤال را انتخاب نمایید.

[wpViralQuiz id=212]
بستن